תקנוןברוכים הבאים לאתר המכירות "אביבים אקספרס"

מבוא

1. אתר אביבים אקספרס (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י אביבים הפצות (להלן: "החברה") , משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושרותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. 

3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר, לכל דבר ועניין.

4. רשאים להשתתף במכירות בני 18 ומעלה , בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

5. תנאי מוקדם לתוקף המכירה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה.

6. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

7. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

8. האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל.

9. החברה תציג באתר פרטים כגון תאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה בקשר למוצריהם ושרותיהם.

נוהל הרכישה באתר
במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.

הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

1. האתר מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2. במכירה רגילה רשאי כל לקוח לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של האתר, ו/או שליחת מייל לאתר כפי שיפורסם.

3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הלקוח תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.

אופן הרכישה

1. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל לקוח שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון , מספר כרטיס אשראי וכדומה...

2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה" .

לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.

3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה .

4. לאחר אישור העיסקה , המכירה תירשם במחשבי האתר וניתן יהיה לראות את פרטי העיסקה בקישור "כרטיס לקוח" באתר, תוך 24 שעות.

5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור עיסקה ע"י חברות האשראי.
6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

8. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה, ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי .

במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי .

לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע"י חברות האשראי , תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה חד צדדית.

9. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי , אלא ביקש כי יווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה.במקרה כאמור,יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שיווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה,תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

ביטול הזמנה

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).

2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל האתר .

3. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ₪ , בהתאם להוראות החוק .
4. אם סופק המוצר ללקוח , חלה חובת החזרת המוצר אל משרדי החברה, על הלקוח . מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר .

6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .

7. האתר יהיה רשאי לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

7.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .

7.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .

7.3 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .

7.4 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
8. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

9. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החברה לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

אספקת המוצרים
1. החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צויין מפורשות אחרת.

2. החברה תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

2.2 שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

5. במועד מילוי פרטי הזמנתך עלייך לבחור את סוג המשלוח.

דמי משלוח

1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר.

2. במכירה בתשלומים רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

3. עלות דמי משלוח בדואר רשום, לכל כמות של הזמנה 25 ₪ בלבד. זמן הגעה משוער של הדואר בין 7-5 ימי עסקים. דבר הדואר מגיע לסניף הדואר או למרכז חלוקה הקרוב למקום המגורים.

ישנה אפשרות להתקשר לשרות לקוחות, לאחר ביצוע ההזמנה ולקבל את מספר הבר קוד של הדואר רשום על מנת לעקוב אחר המשלוח.

4. עלות דמי משלוח בדואר אקספרס (שליח עד הבית) לכל כמות של הזמנה  45 ₪ בלבד. זמן הגעה משוער של הדואר בין 3-1 ימי עסקים. המשלוח מגיע ישירות לבית הלקוח. משלוח בדואר אקספרס (דואר שליחים מדלת לדלת) יבוצע לישובים ע"פ רשימת יעדי מסירה מעודכנת של דואר ישראל.

5. הזמנים מתייחסים למין הרגע שהחבילה יוצאת מהחברה.

שירות לקוחות

1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , תמיכה ואחריות אנו מזמינים אותכם לפנות לשרות הלקוחות של האתר:

2. נציגי האתר ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

שרות לקוחות פועל בימים א' - ה' בין השעות 09.00 - 17:00

טל: 03-7315333   פקס: 03-5734331

 כללי

1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי .
מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה. 

2. האתר אינו אחראי לתכנים המפורסמים באתרים אחרים שניתן להגיע אליהם דרך הקישורית (LINK) המופיעה באתר.
3. האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

4. האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

5. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .

6. במקרה ויתגלעו מחלוקות בין הצדדים בנוגע לפרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או אכיפתו ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, יתבררו אלה במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד ועפ"י דיני מדינת ישראל.

7. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את האתר. 

8. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של האתר ו/או מי מטעמה .

9. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם האתר.

10. המוצרים הנרכשים באתר מוגנים ע"י זכויות יוצרים, ורוכש המוצרים אינו רשאי לעשות שימוש בהם אלא לשימושו האישי בלבד. 

11. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .

12. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את האתר.

13. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר.

14. הלקוח מסכים בזאת שבמידה ונרשם לאתר וסיפק את תיבת הדואר האלקטרוני שלו,יהא הדבר כהסכמה מפורשת להכנס לרשימת הדיוור של האתר , ולקבל דברי פירסום,מבצעים, ו/או כל התקשרות אחרת עם האתר או בעליו.

15. הלקוח יוכל במידה וירצה, להסיר את עצמו מרשימת הדיוור בכל עת, ע"י הודעה במסר אלקטרוני, בפקס, בכתב ו/או הודעה טלפונית.

אבטחת מידע פרטיות באתר

1. האתר מודע לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באתר האינטרנט , ועל כן מקפידה החברה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר.

2. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .

3. כל העברה של מספר כרטיס אשראי באתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. סליקת כרטיסי האשראי באתר מבוצעת ע"י חברת טרנזילה, אשר מערכת הסליקה שלה עומדת בתקן אבטחה PCI DSS level-1 - עמידה בתקן אבטחה PCI הוא תנאי מחייב לקבלת אישור מחברות האשראי לסליקה באינטרנט, כך שכל רכישה באתר מתבצעת בצורה בטוחה ביותר ובראש שקטבמקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

4. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.